Sail Vlissingen

Sail Vlissingen

Sail Vlissingen in de maritieme stad van Zeeland. Waar Nederland het maritieme centrum van Europa is, is Vlissingen het kloppende maritieme hart van Zeeland. In 2013 vond het grote zeilevenement in de Zeeuwse havenstad plaats waar maar liefst 300 duizend bezoekers op af kwamen. 

Gedurende dezelfde dagen van het event vierde ook de Koninklijke Marine dat 525 jaar geleden de eerste admiraliteitssteden werden opgericht. De havenstad profileerde zich tijdens Sail op verschillende manieren waarbij met name het maritieme karakter van de gemeente werd benadrukt.

Al eerder werd er een Sail Vlissingen georganiseerd en dat was in het jaar 2007. Meer dan 170 schepen waren te bewonderen in de haven van Vlissingen, de geboorteplaats van Michiel de Ruyter. Met 200 duizend bezoekers was Sail de Ruyter in 2007 een succesvolle herdenking van De Ruyter.

Sail de Ruyter

Ondanks het succes in 2013 krijgt Sail de Ruyter geen vervolg meer in de gemeente. Het bestuur van de stichting concludeerde dat er geen financiële middelen zijn om de grote Sail en Vlissingen Maritiem de komende jaren voort te zetten.

Het organiseren van zo’n grootschalig evenement brengt hoge kosten met zich mee. Ondanks dat het event in 2013 ruim driehonderd duizend bezoekers trok, vindt er geen doorgang meer plaats in de Zeeuwse havenstad. 

Daarentegen is gekozen voor een Small Sail Vlissingen, een kleinere versie van het evenement. Op deze manier kan de maritieme stad de opgedane kennis gebruiken voor het organiseren van een kleinschaliger event. 

Small Sail

Small Sail Vlissingen is een maritiem evenement dat ieder jaar in de laatste week van augustus plaatsvindt. In 1994 werd het evenement voor het eerst gehouden onder de naam Sail Vlissingen. Mede door het succes van deze grote Sail is de basis gelegd voor een kleiner event, wat zeker past bij deze havenstad.

Dit evenement is een kleine versie van de grotere Sails, zoals Sail-Delfzijl en Sail Amsterdam. Het kleinere maritieme evenement trekt jaarlijks tussen de 80 en 120 duizend bezoekers, wat weer goed is voor de lokale economie.

In de haven zijn verschillende traditionele zeilschepen, antieke, moderne motorboten en historische sleepboten te zien. Tijdens het Small Sail Festival Vlissingen geeft de marine ook diverse demonstraties. 

Vlissingen haven

Vlissingen haven is een belangrijke toegangspoort voor Nederland. Inmiddels behoort het tot het derde havengebied en tot de tweede loodsen regio van Nederland. De vismijn van Vlissingen behoort tot de derde van Nederland. In de binnenhavens bevinden zich bekende bouwers van grote jachten en marineschepen.

De maritieme identiteit van de Zeeuwse havenstad komt tot uitdrukking in allerlei aspecten. Deze liggen bijvoorbeeld op het gebied van de (zee)havens, het loodswezen, de visserij, de Koninklijke Marine, scheepsbouw en –onderhoud, maritieme toeleveranciers, (water)veiligheid, pleziervaart, rivier- en zeecruises en het maritieme onderwijs. 

Offshore Lauwersoog vertrekt geregeld met het motorschip Tender vanuit de haven Vlissingen. Voor onder ander stand-by werkzaamheden te verrichten bij offshore projecten. Als duikschip voor onderwater werkzaamheden en als training vessel voor het loodswezen. Meer weten over onze MS Tender? Contacteer ons.