Watermarkering

Watermarkering

Watermarkering is onmisbaar. Het zijn de verkeersborden voor op zee en binnenwateren. Offshore Lauwersoog kan Rijkswaterstaat ondersteunen bij de aanleg en onderhoud van de watermarkeringen. 

De toegepaste betonning of bebakening op het water is onderverdeeld in laterale- en cardinale markering. Laterale markering dient om de zijdelingse begrenzing van vaarwater aan te geven. Cardinale markering wordt op groter water gebruikt om gevaarlijke punten aan te geven.

Bij watermarkering worden onder andere kegels, rokbaken, markeer boeien, betonning, kribbakens, walbazen, racen en scheidingstonnen gebruikt. Offshore Lauwersoog kan je inhuren voor de aanleg, onderhoud en controle van de vaarwegmarkering. Het schip MS Tender is hier uitermate geschikt voor.

Vaarwegmarkering

Om rivieren, kanalen en meren veilig te kunnen bevaren wordt gebruik gemaakt van vaarwegmarkering volgens het SIGNI systeem. Dit staat voor ‘Signalisation de voies de Navigation Intérieure’ en is van toepassing op zoet binnenwater. 

Deze watermarkering geldt dus niet op Westerschelde, Waddenzee en Eems-Dollard. Daar is de IALA-A Maritiem betonningsstelsel van toepassing. Voor beide systemen zijn er twee manieren om het vaarwater te markeren, de laterale en kardianale betonning. 

Een markeer boei is een drijvend lichaam met grote variaties aan vormen en doeleinden. Buiten het gebruik van boeien voor veilige navigeren van wateren, wordt deze ook gebruikt voor bijvoorbeeld weersvoorspellingen en klimaatstudies. De boei kan geankerd zijn of vrij rond dobberen. 

Betonningsrichting

De betonningsrichting van de vaarwegmarkering loopt gelijk aan de stroomrichting. Bij rivieren loopt deze altijd van berg naar zee, oftewel stroomafwaarts. De rechteroever is de oever aan de rechterzijde, gezien ‘met de stroom mee’. 

Aan de rechterzijde van de betonningsrichting liggen rode stompe tonnen of staan rode bakens op de oever. Aan de linkerzijde van de betonningsrichting liggen groene spitse tonnen. Rode tonnen zijn altijd stomp en groene tonnen zijn spits.

Indien de rode ton een topteken heeft, is dat een rode cilinder. Bij de groene ton is deze spits. De rode tonnen zijn altijd even genummerd en de groene oneven. Bij brede vaarwateren kan een aanvullende watermarkering zijn in de vorm van een rood/wit en groen/wit gestreepte spartonnen. 

MS Tender huren

Om het drukke scheepvaartverkeer op de Noordzee in goede banen te leiden wordt gebruik gemaakt van vaarwegmarkering . Obstakels en beschermde gebieden worden eveneens gemarkeerd. De Kustwacht stelt een watermarkering plan op voor de Noordzee, binnen de kaders die Rijkswaterstaat geeft. 

Waar nodig wordt dit plan aangepast aan actuele situaties en ontwikkelingen. Deze markering van de vaarweg heet betonning. De scheepvaart, zowel recreatie- en beroepsvaart, dient zich volgens het Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ) te houden aan deze markeringen.

Ook bij of na incidenten kan eventuele tijdelijke betonning geplaatst worden om het gevaar of wrak te markeren. Voor watermarkering werkzaamheden kan je onze MS Tender huren. Neem contact op met Offshore Lauwersoog voor meer informatie hierover.