Boot inspectie

Boot inspectie

Boot inspectie op de Nederlandse wateren, Noordzee en het Waddengebied. De inspectieboten varen dagelijks uit om onder andere menselijke activiteiten op de Waddenzee, Noordzee en rivieren in de gaten te houden. 

Offshore Lauwersoog kan ondersteuning bieden met de MS Tender voor deze uitvoerende taken. Ons Nederlandse schip heeft als thuishaven Lauwersoog, waardoor wij in korte tijd op de Waddenzee zijn.

Het schip is ruim 41 meter lang en heeft een kajuit met moderne navigatie apparatuur en stuurinrichting. Onze vessel is voorzien van twee hijskranen, een loodsjol en een stand-by boot. Huur ons motorschip Tender in voor boot inspectie werkzaamheden. Neem daarover contact met ons op.

Inspectie boot

De hoofdtaak van een inspectie boot is toezicht, handhaving en monitoring. De beroepsvaart en recreatie vaartuigen dienen zich aan de wet- en regelgeving te houden. Zoals de Visserijwet, Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet. 

Het is van belang dat mensen zich aan de regels houden, zoals de sportvissers, pleziervaart, wadlopers en andere recreanten. Maar ook beroepsvissers, beroepsvaart (tankers, passagiersschepen, veerboten) en schepen van onderzoeksinstituten en defensie.

De werkzaamheden als inspectie boot bij het Waddengebied zijn voor ons niet onbekend. De schepen worden gecheckt of zij niet de afgezette gebieden invaren of dat vissers vistuigen uitzetten. 

Specialist boot inspectie

Wij assisteren de specialist boot inspectie bij de werkzaamheden op de Nederlandse wateren. De bemanning van een inspectie boot houdt toezicht op het gebied, spreekt gebruikers aan op gedrag, waarschuwt, begeleidt, doet steekproeven bij vangsten en assisteert anderen waar nodig. 

Er meren bijvoorbeeld wel eens recreanten aan op een zandplaat waar zeehonden liggen. Dit is niet toegestaan. Ook mosseltransport wordt geregeld geïnspecteerd. Het water van de Waddenzee is voedselrijker dan dat van de Zeeuwse Delta. De mosselen groeien daardoor sneller. 

De vergunning die is afgegeven voor het mossel vissen in de Waddenzee heeft als voorwaarde dat de lading zuiver is, zonder exoten. Indien dit wel het geval is dan wordt de lading afgekeurd door de inspectiedienst en moet de schipper met onverrichte zaken terug naar Zeeland.

Onderzoeken

Offshore Lauwersoog verleent ondersteunde diensten bij bodem onderzoeken en onderwater werkzaamheden. Je kan ons schip huren voor het monitoren van bepaalde percelen of platformen. 

Ook voor offshore inspecties is onze vessel in te huren. De schipper en zijn schip bemanning hebben veel ervaring met standby werkzaamheden bij vaste, drijvende platformen en windmolenparken op zee. 

Wil je meer weten over onze diensten en wat wij voor je kunnen betekenen met onze MS Tender? Neem dan zeker contact met Offshore Lauwersoog op. We bespreken graag de mogelijkheden en stellen een scherpe op maat gemaakte offerte voor je op.